Zápis o utkání

Kdo: FC Upside / Slavoj

Konání: 2012-10-07 18:00:00, ZŠ Mendelova

Zařazení: 2012/2013 P, 3.B liga, kolo 4

Rozhodčí: Neuděláš nic

Skóre: 0:5

Skóre v polovině: 0:1

Komentář: Rada PKFL kontumovala utkání z důvodu pozdního začátku, čímž byl porušen soutěžní řád (dohrávalo se za tmy).

Zápis o utkání.

Domácí

Hosté