Úprava Pravidel PKFL a Soutěžního řádu

05.03.2019

S platností od 4. 3. 2019 dochází k dílčím úpravám Pravidel PKFL a Soutěžního řádu. Změny jsou vyznačeny v přiloženém souboru, v sekci Ke stažení je znění obou dokumentů v aktuálním znění v revizích i v čistopise, sekce Pravidla již také obsahuje aktuální znění obou dokumentů.

Všechny novinky