Připomenutí zásadních změn v nové sezóně

07.09.2022

English version below

 

Vážení vedoucí,

 

nová sezóna je za dveřmi a než naplno vypukne, pojďme si připomenout zásadní změny, se kterými do ní vstupujeme. Pro zajištění hladkého průběhu další porce podzimních zápasů Vám zároveň přinášíme postupy ve vybraných situacích. 

 

Změny v nové sezóně

První podstatnou změnou je obutí, přičemž hráči mohou nově nastoupit pouze v turfech, sálovkách nebo teniskách. Tuto změnu si odhlasovaly samy týmy z důvodu bezpečí.

Pozor na tuto změnu, jelikož rozhodčí mají instrukce, jak postupovat v případě nerespektování tohoto pravidla.

Další velkou změnou je pokuta 300 Kč za červenou kartu. Chceme hrát fairplay a minimalizovat incidenty, které vedou ke kartám. Pokuta za červenou kartu bude muset být splacena společně s dalšími pokutami z podzimní části do 15. ledna, z jarní části do 30. června.

 

Výše uvedené změny jsou pouze ty nejdůležitější. Doporučujeme si pročíst poslední článek na webových stránkách, který popisuje více změn detailněji. Ucelený přehled regulí je obsahem řádů a pravidel.

 

https://pkfl.cz/novinky/zmeny-pravidel-soutezniho-radu-a-disciplinarniho-radku-pro-novou-sezonu-1661719119/

 

Připomenutí jak postupovat při přesunu zápasu

V ideálním případě se domluvte týmy mezi sebou, zkontrolujte volnou kapacitu hřiště a dejte nám vědět pouze o změně. 

Sedm dní před zápasem můžete změnu provést sami prostřednictvím administrátorské konzole týmu. 

Pokud je zápas za méně než sedm dní, kontaktujte nás emailem v kopii s vedoucím soupeřova týmu, manažerem rozhodčích a rozhodčím a my změnu provedeme.

Novou delegaci rozhodčího platí tým, který požaduje změnu, jelikož se jedná o změnu původního termínu.

 

Postupový a sestupový klíč

Před začátkem sezóny je také potřeba představit jistě Vámi velmi očekávaný postupový a sestupový klíč, který je zveřejněn i na webových stránkách PKFL v sekci Pravidla - Soutěžní řád.

 

 

Pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit, nebudete si jistí nebo budete mít jakýkoliv problém, obracejte se na nás prosím prostřednictvím e-mailu admin@pkfl.cz 

Sami máme také práci/školu/rodinu a další povinnosti, proto prosím volejte jen v krajním případě, kdy je to opravdu nezbytně nutné.

 

Děkujeme a přejeme úspěšný start do soutěže.

 

Lukáš Zahradníček

předseda PKFL

Dear Teamleaders,
 
new season is coming, so let us introduce to you the most important changes and remind you how to deal with specific situations.

1) Footwear
Players are now able to play only in turf, indoor shoes or tennis shoes.

2) 300 CZK fine for any red card
The fine needs to be paid together with other fines from the autumn season by January 15, from the spring season by June 30.

3) Match moving
Teams should agree with each other at first, check the free capacity of the field and only let us know about the change. You can make the change yourself through the team admin console 7 days before the match. If the match is less than seven days away, please contact us by email with a copy of the opposing team manager, referee manager and referee and we will make the change.
The new delegation of the referee is paid by the team requesting the change, as it is a change of the original date.

4) Promotion and relegation rules
Promotion and relegation rules are published on the PKFL website in the Pravidla - Soutěžní řád section.

5) Contact
If you need any advice or have any problem, please contact us preferably via email admin@pkfl.cz
We also have work/school/family and other responsibilities, so please call only when absolutely necessary.

Thank you in advance and wish you a successful start to the contest.

Lukáš Zahradníček
Chairman of PKFL
Všechny novinky