Změny Pravidel, Soutěžního řádu a Disciplinárního řádku pro novou sezónu

28.08.2022

Vážení účastníci PKFL,

rádi bychom Vás tímto informovali, že před novou sezonou došlo k určitým úpravám klíčových dokumentů PKFL. Pro přehlednost přinášíme přehledný souhrn hlavních změn.

V krátkosti hlavní změny:

 • v nové sezóně smí hráči nastupovat jen v turfech, sálovkách, nebo teniskách

  • v případě, že hráč nastoupí s lisovkách, nebo v AG, tak bude rozhodčím ze hřiště vykázán. Pokud se na hřiště vrátí v nevhodné obuvi, tak obdrží žlutou kartu. Při dalším opakování druhou žlutou kartu a tím pádem červenou a je vyloučen.

  • připomínáme, že pro toto pravidlo bylo 80% vedoucích, kteří se vyjádřili v odpovědi na dotazník

 • Pravidlo o „zdi” při přímých kopech je v souladu s novým zněním Pravidel fotbalu - detail níže

 • Rozehrávka z vlastního pokutového území (kop od branky, volný kop) již nemusí být provedena tak, že míč musí pokutové území opustit.

 • za červenou kartu je nově pokuta 300,- Kč

Souhrnné změny:

Pravidla PKFL

 1. Bylo upraveno pravidlo týkající se povolené obuvi – nově jsou v PKFL zakázány veškeré typy lisovaných kopaček, včetně kombinovaných typů a včetně tzv. AG kopaček určených pro hru na umělých površích. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že výrobci jako AG označují velmi různorodé modely kopaček, z nichž některé se příliš neliší od klasických lisovek a pro využití ve zhuštěném prostoru malého fotbalu jsou nevhodné. Z důvodu ochrany zdraví hráčů, z důvodu eliminace nekonečných diskuzí na téma povolených kopaček, ale i z důvodu ochrany povrchu jednotlivých hřišť proto bylo rozhodnuto o plošném zákazu všech lisovek bez ohledu na jejich označení. Nově je tak možné hrát PKFL pouze v sálové obuvi nebo v turfech.

V tomto kontextu bychom rádi připomněli správný postup pro případ zjištění nepovolené obuvi při zápasech PKFL:

V případě, že hráči nastoupí do zápasu v nepovoleném druhu obuvi, soupeř nemá právo s odkazem na porušení pravidel k utkání nenastoupit. Soupeř je oprávněn požadovat po soupeři přezutí se, v případě odmítnutí poté situaci řeší s rozhodčím. Rozhodčí je povinen nepřipustit hráče v nepovoleném druhu obuvi ke hře, včetně možnosti utkání vůbec nezahájit. Pokud se v průběhu hry objeví na hřišti hráč v nepovoleném druhu obuvi, rozhodčí jej vyzve, aby opustil hrací plochu a uvedl svou výstroj do souladu s Pravidly PKFL. Pokud se hráč opětovně vrátí na hrací plochu, aniž by výstroj byla uvedena do souladu s Pravidly PKFL, rozhodčí napomene tohoto hráče žlutou kartou, v opakovaném případě červenou kartou. V případě, že rozhodčí odmítne situaci řešit, utkání musí být odehráno, do zápisu je pak třeba napsat námitku vůči výstroji hráčů soupeře, ideálně též pořídit důkazní materiál (fotografie, svědectví dalších týmů apod.) a zaslat jej emailem Radě PKFL nebo Arbitráži PKFL.

 1. Pravidlo o „zdi“ při přímých volných kopech bylo uvedeno do souladu s novým zněním Pravidel fotbalu. Tedy, pokud bránící klub staví „zeď“, hráči útočícího klubu nesmí stát ve „zdi“ a musí od ní být vzdáleni minimálně 1 m. Pokud při provedení volného kopu bude některý z hráčů útočícího klubu méně než 1 m od „zdi“, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti tomuto útočícímu klubu.

 2. Rozehrávka z vlastního pokutového území (kop od branky, volný kop) již nemusí být provedena tak, že míč musí pokutové území opustit. Je možné rozehrát na hráče, který se taktéž nachází uvnitř pokutového území (například brankář obránci apod.). Současně platí, že protihráči musí být mimo pokutové území a min. 5 m od míče. 

Soutěžní řád

 1. Z pohledu fotbalových soutěží je klíčovou změnou úprava postupového a sestupového klíče.

Ze druhé ligy nadále postupují vítězové obou skupin. O třetí postupové místo se nově bude hrát baráž mezi oběma týmy, které se ve své skupině umístily na druhém místě. Baráž se hraje na jedno utkání, čas a hřiště určí administrátor. V případě nerozhodného výsledku rozhodne o postupujícím do první ligy penaltový rozstřel. V rozstřelu se kope pět penalt na každé straně, kdy každou penaltu musí kopat jiný hráč. Pokud rozstřel pokračuje i dále, pravidla pro určení hráčů nejsou stanovena. 

Ze třetí ligy budou vždy postupovat první a druhý tým z každé ze tří ligových skupin. Tato praxe v PKFL byla uplatňována již několik sezon, nicméně v SŘ bylo doposud právo postupu zakotveno pouze pro vítěze skupiny.

 1. Klíčovou změnou je také nový způsob organizace řízení PKFL. Doposud stanovoval SŘ specifické postupy pro řízení soutěže, zatímco spolek PKFL, z. s. fungoval primárně jako právní entita navenek. Od nové sezony dojde k provázání spolku a soutěže. Za řízení PKFL ponese plnou odpovědnost Výkonný výbor spolku, který bude jmenovat Administrátora PKFL (včetně jeho případných zástupců), Radu PKFL, Arbitráž PKFL a nově také Generálního manažera Superligy PKFL a Hlavního trenéra Superligy PKFL. Výkonný výbor je také oprávněn kdykoliv, kohokoliv a z jakéhokoliv důvodu z funkce odvolat. V novém znění SŘ je tedy posíleno jasné definování a rozdělení funkcí (Administrátor PKFL jako organizační orgán, Rada PKFL jako disciplinární a sportovně-technický orgán, Arbitráž PKFL jako odvolací a revizní orgán), včetně neslučitelnosti některých funkcí.

 2. Bylo upřesněno ustanovení o přihlašování klubů do nového ligového ročníku – v SŘ uvedený termín 30. června se týká nejen přihlášek nových klubů, ale i registrací stávajících klubů (formou zaplacení startovného na účet PKFL).

 3. Do SŘ je výslovně zakotvena zavedená praxe, že pokud tým odstoupí nebo je vyloučen ze soutěže v průběhu ligového ročníku, startovné se nevrací (ani jeho poměrná část).

 4. Je zrušeno pravidlo o počtu gólů vstřelených doma/venku jako jednom z kritérií pro určení konečného umístění týmů v tabulce v případě jejich bodové rovnosti. Pokud tedy konečné pořadí v tabulce nelze rozhodnout na základě celkového počtu získaných bodů, bodů ze vzájemných zápasů a skóre ze vzájemných zápasů, jako další kritérium v pořadí se použije celkový rozdíl skóre ze všech zápasů.

Disciplinární řád

 1. Nově je zavedena finanční pokuta pro tým za každou obdrženou červenou kartu, a to ve výši 300 Kč za každý případ (bez ohledu na to, zda se jedná o přímo udělenou červenou kartu, nebo vyloučení po dvou žlutých kartách).

 2. Ruší se povinnost uhrazení udělených pokut do 14 dnů od zveřejnění disciplinárního zápisu, stejně jako se ruší dodatečná pokuta, pokud klub své závazky včas neuhradí. Od nové sezony se PKFL vrací k dřívějšímu osvědčenému modelu, kdy splatnost pokut a dalších pohledávek je vždy dvakrát za sezonu, po skončení podzimní části soutěže a po skončení jarní části soutěže. Současně se také ruší ustanovení o povinné složení kauce pro týmy, které v průběhu podzimu nasbírají pokuty za 500 Kč a více.

 3. Dochází k úpravě termínů pro uhrazení pokut a jiných pohledávek vůči PKFL. Pokuty za podzimní část musí být uhrazeny do 15. ledna, v případě nezaplacení bude klub ze soutěže vyloučen (případné dohrávky po tomto termínu se pak z pohledu pokut počítají již do jarní části). Pohledávky za jarní část musí být uhrazeny do 30. června, v případě nezaplacení nebude klub zařazen do nového ligového ročníku. Ve všech případech je rozhodující datum připsání peněz na účet PKFL, nikoliv datum odeslání peněz!

/data/files/dr_pkfl_202206_ver03_final_cistopis.doc

/data/files/dr_pkfl_202206_ver03_final_revize.doc

/data/files/pravidla_202206_ver02_final_cistopis.doc

/data/files/pravidla_202206_ver02_final_revize.doc

/data/files/sr_pkfl_202206_ver03_final_cistopis.doc

/data/files/sr_pkfl_202206_ver03_final_revize.doc

 

Všechny novinky