Antidopingová pravidla

Malý fotbal, stejně jako ostatní sporty spadající do režimu státní podpory a rejstříku sportovců, se ze zákona o sportu musí řídit antidopingovými pravidly vydanými antidopingovým výborem ČR. Veškeré informace najdete na webových stránkách https://www.antidoping.cz/. V praxi to pro nás znamená především to, podrobně se seznámit s léky a látkami spadající do zakázaných látek - tedy dopingu. Všechny tyto látky najdete zde https://www.antidoping.cz/cs/seznam-zakazanych-latek-a-metod-dopingu. Doporučujeme všem kontrolovat jednou za čas seznam těchto látek a metod, protože se v čase mění.

Každý hráč, člen nebo funkcionář musí dodržovat antidopingová pravidla jako fyzická osoba, nesoucí za sebe zodpovědnost. Oblastní svazy, národní svazy a spolky mají tuto povinnost všem připomínat a informovat o všech změnách a nařízeních. V případě nedodržovaní těchto pravidel, zjištění dopingu u sportovce, nebo sportovců antidopingovým komisařem odebráním vzorku moči, bude dále prohřešek postoupen příslušným orgánům, v tomto případě nově přímo mezinárodní antidopingové organizaci WADA (dříve rozhodovala Disciplinární komise příslušného sportu), která přímo rozhodne o dalším postupu, nebo trestu pro případného provinilce, nebo i pro příslušnou vedoucí organizaci. Tím trestem může být finanční pokuta, diskvalifikace, nebo zákaz startu v různých sportovních soutěžích na přiměřenou dobu.

Prosím, berte všechny tyto informace zcela na vědomí stejně jako antidopingový zákon ČR. Jakkoliv se může zdát, že se vás to netýká, tak vězte, že antidoping se v současné době týká všech sportovců napříč všemi sporty. Nespoléhejme na to, že návštěva antidopingového inspektora na utkání oblastní soutěže, je nepravděpodobná, protože i to se může stát. V Superlize už se to několikrát stalo, naštěstí s negativními výsledky kontroly. Zvláštní kapitolou jsou potom členové širšího kádru reprezentačních celků, kteří mohou být zkontrolování i v době, kdy neprobíhá žádná reprezentační akce, a to klidně i v prostředí domova.

Upozorňujeme, že každý hráč se musí dobrovolně podrobit případné kontrole. V případě, že by takovou kontrolu odmítl, výsledek kontroly bude brán tak, jakoby došlo k porušení antidopingových předpisů a hráč je pozitivní na zakázané látky.