O nás

Představení PKFL

PKFL - Pražská Klubová Fotbalová Liga je dlouhodobou soutěží v malém fotbale (5+1, dříve nazývaném malá kopaná) hrající se na hřištích s umělým povrchem nacházejících se na územích Hlavního města Prahy. PKFL se hraje systémem každý s každým, dvoukolově doma/venku, jaro/podzim.

 

Hlavními přednostmi PKFL jsou:

1.    Možnost skloubit účast v PKFL s jinými soutěžemi (díky specifické tvorbě rozpisu utkání)

2.    Obecně vysoká kvalita hřišť

3.    Domácí hřiště dle výběru týmu (buď přes PKFL, nebo svépomocí => možnost ušetřit)

4.    Zkušení delegovaní rozhodčí (možnost zaplatit, aby týmu nebyla přidělena utkání k odpískání)

 

Ad 1) Až do přelomu srpna a září je možné v rámci oficiálních termínů kol libovolně upravovat termíny domácích utkání. V tomto období je také možné se soupeři domlouvat změny termínů venkovních utkání. Zároveň je v tomto období možné se soupeři dohodnout odehrání jednotlivých utkání i mimo oficiální termíny hracích kol (například ve všední den). Během sezóny je navíc umožněno se souhlasem soupeře jednotlivá utkání překládat.

Ad 2+3) Základní seznam povolených hřišť splňuje přísná mezinárodní kritéria malého fotbalu. Tým má tedy záruku, že nebude nucen hrát na hřištích negativně ovlivňujících kvalitu utkání či dokonce zdraví nebezpečných. Zároveň je však povoleno, po oboustranné domluvě, dohodnout odehrání vybraných utkání na hřištích nižší kvality, avšak vyhovujících oběma účastníkům. To může týmům přinést značné finanční úspory. Spolu se způsobem tvorby rozpisu utkání je tedy možné si dohodnout odehrání svých utkání defacto kdykoliv a kdekoliv.

Ad 4) Pokud si tým vybere najmutí delegovaných rozhodčích, aby nemusel chodit pískat, zašle před sezónou příslušný obnos na účet PKFL, čímž si zajistí, že mu nebude přiděleno žádné utkání k odpískání (odpadne tak hrozba disciplinárního postihu, kdyby utkání neodpískal). Platba slouží jako mzda delegovaným rozhodčím, kteří na svou zodpovědnost odpískají utkání, která by jinak byla přidělena týmu. V opačném případě je týmu přidělen počet utkání k odpískání, který je roven počtu venkovních utkání v sezóně. Na tato utkání je tým povinen vyslat rozhodčího, který utkání rozhodcuje, sepíše zápis o utkání, ten následně přepíše do webového formuláře a nafocený originál odešle vedení soutěže (nebo ho dodá do schránky sídla PKFL o.s.).

 

Výsledky kontroly hřišť (podrobné bodování jednotlivých hřišť): .xls