Změny v disciplinárním a soutěžním řádu, týkající se pokut

23.08.2016

Rozhodnutí Arbitráže PKFL č. 2015/2016-13 ze dne 16. srpna 2016 

Na společném jednání Arbitráže PKFL a administrátorů PKFL bylo rozhodnuto o následující změně řádů: 

Změna č. 1 
V SŘ, bodě 10 „Zápas“, se věta: 
Rozhodčí je do 72 hodin od oficiálního výkopu zápasu povinen přepsat obsah zápisu do webového formuláře a současně k zápisu nahrát přes redakční systém naskenovaný zápis o utkání (velikost max. 3 MB, formát jpg nebo pdf). 
mění následovně: 
Rozhodčí je do 48 hodin od oficiálního výkopu zápasu povinen přepsat obsah zápisu do webového formuláře a současně k zápisu nahrát přes redakční systém naskenovaný čitelný zápis o utkání (velikost max. 3 MB, formát jpg nebo pdf). 
Analogicky se mění také DŘ, bod 4V: 
Pokud klub zajišťující rozhodčího (případně domácí klub v případě absence rozhodčího) do 48 hodin od výkopu utkání nenahraje naskenovaný čitelný zápis k zápisu na webu přes redakční systém, je potrestán finanční pokutou ve výši 50 Kč.  

Změna č. 2 
Bod DŘ 4X  
Finanční tresty za podzimní část soutěže musí být uhrazeny na účet PKFL do konce února (rozhodující je datum připsání peněz na účet PKFL), jinak je klub z ligy vyloučen. Analogicky za jarní část soutěže musí klub uhradit finanční tresty do uzávěrky přihlášek pro nový ročník, jinak nebude do nového ročníku připuštěn. Pokud klub během podzimní části nasbírá finanční pokuty vyšší než 500 Kč, je povinen uhradit kromě pokut také kauci ve výši 1000 Kč, která bude použita na uhrazení případných dalších pokut nasbíraných během jara; v opačném případě bude kauce klubu vrácena. 
se mění následovně: 
Finanční tresty musí být uhrazeny na účet PKFL vždy do dvou týdnů od odeslání příslušného disciplinárního zápisu jednateli týmu. Pokud není pokuta do dvou týdnů uhrazena, zvyšuje se každá udělená pokuta o částku 50 Kč. Všechny pokuty za podzimní část soutěže musí být uhrazeny nejpozději do konce února (rozhodující je datum připsání peněz na účet PKFL), jinak je klub z ligy vyloučen. Analogicky za jarní část soutěže musí být všechny finanční tresty uhrazeny nejpozději do uzávěrky přihlášek pro nový ročník, jinak nebude klub do nového ročníku připuštěn. Pokud klub během podzimní části nasbírá finanční pokuty vyšší než 500 Kč, je povinen uhradit kromě pokut také kauci ve výši 1000 Kč, která bude použita na uhrazení případných dalších pokut nasbíraných během jara; v opačném případě bude kauce klubu vrácena.  

Uvedené změny jsou platné od 1. září 2016. V zimní pauze bude toto rozhodnutí promítnuto do změny příslušných dokumentů PKFL (Soutěžní řád, Disciplinární řád). 
Hlasování Arbitráže PKFL a Administrátorů PKFL 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo. 

Všechny novinky