Změna v posuzování regulérnosti hřišť

23.08.2016

Rozhodnutí Arbitráže PKFL č. 2015/2016-12 ze dne 15. srpna 2016 
Na základě opakovaných podnětů Rady PKFL (viz například disciplinární zápisy Rady PKFL pro ročník 2015/2016 za třetí, šesté, sedmé a dvanácté kolo a dále řada mailů od jednotlivých radních), administrátora PKFL, týmů a rozhodčích se Arbitráž PKFL zabývala otázkou kvality hřišť a zavedeného bodování hřišť. Výslovně se ve stížnostech objevily hřiště Jažlovická (nevyhovující rozměry, špatný povrch, potrhané sítě, absence sociálního zázemí), Střešovice (nekvalitní povrch vedoucí opakovaně ke zranění hráče či rozhodčího) a Tempo (nekvalitní povrch - sešlapaný umělý trávník, nerovnosti, chybějící kus trávníku na středové čáře). Arbitráž PKFL se rozhodla otázku řešit komplexně ve vztahu ke zvýšení kvality soutěže a předváděné hry, k eliminaci možných zranění a k vytvoření rovných podmínek v rámci PKFL pro všechny týmy, tj. aby některý z týmů nebyl volbou svého domácího hřiště výrazně zvýhodněn proti hostujícím týmům. 
Na základě dlouhotrvající diskuze mezi členy Arbitráže PKFL a administrátorem PKFL bylo rozhodnuto o úpravě pravidel a zpřísnění podmínek pro povolená hřiště. Základní parametry bodovacího systému zůstávají stejné, nemění se ani jednotlivé kategorie, ani jejich bodové hodnocení, ani bodová hranice pro povolená hřiště. 
První zásadní změnou je, že dvě z kategorií jsou stanoveny jako kategorie povinné a musí být bez výjimky splněny, tj. hodnocení hřiště v těchto kategoriích vždy musí mít parametr 10 bodů, nesmí mít parametr 0 bodů. Jedná se o kategorie „povrch“ a „rozměr branek“. Druhou zásadní změnou je zavedení minimální bodové hranice pro povolené hřiště, kterou je hranice 50b. 
Nová úprava pravidel tedy vytvoří následující čtyři kategorie hřišť:  Hřiště, které v celkovém součtu získá 90b a více a současně má plný počet bodů v kategorii povrch a v kategorii rozměr branek, je hřiště bezvýhradně povolené.  Hřiště, které v celkovém součtu sice získá 90b a více, ale nemá plný počet bodů v kategorii povrch a/nebo v kategorii rozměr branek, je hřiště povolené pouze se souhlasem soupeře.  Hřiště, které v celkovém součtu získá 89b až 50b, je hřiště povolené pouze se souhlasem soupeře.  Hřiště, které v celkovém součtu získá 49b a méně, je bez výjimky zakázané a PKFL se na tomto hřišti hrát nesmí, a to ani v případě souhlasu obou týmů. V případě utkání odehraném na takovém hřišti mohou disciplinární orgány rozhodnout o oboustranné kontumaci zápasu, a to v závislosti na prošetření případu a zohlednění příčinných okolností. 
Fakticky tedy odsouhlasená změna znamená toliko, že hřiště, která sice splňují požadovanou bodovou hranici 90b, ale nemají povrch třetí generace (z domácích hřišť v ročníku 2015/2016 se jedná o hřiště Střešovice a Jažlovická, které by ale na základě oficiálního měření bylo pro novou sezonu zakázáno tak jako tak, viz rozhodnutí Arbitráže PKFL č. 2015/2016-8 ze dne 24. května 2016; z nově nahlášených domácích hřišť se jedná dále o hřiště Tererova) a/nebo nemají branky standardních rozměrů 3x2 m (z domácích hřišť v ročníku 2015/2016 se jedná o hřiště Tempo), se přesouvají z kategorie hřišť bezvýhradně povolených do kategorie hřišť povolených pouze se souhlasem soupeře.  
Uvedená změna je platná od 1. října 2016, v zimní pauze bude toto rozhodnutí promítnuto do změny příslušných dokumentů PKFL, zejména Pravidel PKFL. 
Hlasování Arbitráže PKFL a Administrátora PKFL 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo. 
Příloha č. 1: Označení hřišť na webu PKFL 
V návaznosti na uvedené rozhodnutí bude na novém webu www.pkfl.cz pro lepší orientaci upraveno barevné odlišení jednotlivých hřišť:  zelenou barvou budou označena hřiště bezvýhradně povolená (splňující bodovou hranici 90 b a více a současně splňující obě povinná kritéria)  žlutou barvou budou označena hřiště, kde je možné hrát pouze se souhlasem soupeře (hřiště v bodové hranici 50b - 89b nebo hřiště v bodové hranici vyšší, která nesplňují některý z povinných parametrů)  červenou barvou budou označena hřiště, na nichž není možné hrát PKFL v žádném případě (hřiště s 49b a méně, přičemž jako minimální je na webu brána hodnota 1b)  modrou barvou budou označena hřiště, kde doposud neproběhlo oficiální měření, tj. bodování tohoto hřiště má hodnotu 0b  
Příloha č. 2: Definice umělých povrchů vyšší generace 
Umělá tráva II. generace má délku vlákna 28 mm až 32 mm, se vsypem z křemičitého písku. Tento druh povrchu se pokládá buď na výsivku bez podložky, nebo na vodopropustný asfalt s gumovou vodopropustnou podložkou. 
Umělá tráva III. a IV. generace se vyznačuje délkou vlákna od 5 cm do 6 cm. U trávníku této generace nesmí tedy být vlas nižší než 5 cm. Jako vsyp je i nadále používán křemičitý písek, ale jen jako stabilizátor spodní části trávníku – v oblasti, kterou hráč prakticky ani nezasáhne. Nad dvěma centimetry písku ve spodní vrstvě je vrstva gumového granulátu, která je 2,5 cm vysoká, a jako poslední vyčnívá vlákno umělého trávníku do výšky 1 cm. Podkladem je vodopropustná konstrukce ze štěrkopísku, štěrků a závěrečné výsivky (základní konstrukce) + umělohmotná polyuretanová podložka (cca 3,2 – 3,5 cm) + vodopropustný asfalt (cca 6 cm). V některých případech je možno využít levnějšího řešení a nainstalovat trávník s délkou vlasu 4 cm – tento typ neodpovídá certifikaci jakosti, pro potřeby PKFL jej ale lze chápat za povolený trávník třetí generace. 
Umělá tráva V. generace se dodává na polypropylenové podložce, kde již odpadá zásyp granulátem nebo křemičitým pískem. Jednotlivé role umělé trávy se k sobě již nelepí lepidlem, ale spojují se na suché zipy. Vlastní trávník je vyroben z vysoce kvalitního 100% PE přímého monofilamentního vlákna, vetkaného do latexové osnovy ve velmi velké hustotě. Tato vlákna jsou ještě nakombinována s dalšími přídavnými zvlněnými PE vlákny, která zajišťují přilnavost – čímž plně nahrazují zásypový materiál. 
Poznámka: uvedené definice je třeba brát jako celek, nikoliv z nich vyjímat jednotlivé parametry. Pokud tedy například hřiště má délku vlákna 5 cm, ale je prosypané křemičitým pískem, nikoliv gumovým granulátem, nelze jej považovat za hřiště s povrchem třetí generace.  
(převzato z http://www.vysspa.cz/cs/sportovni-povrchy/umela-trava/caste-dotazy.html) 

Všechny novinky