Změna soutěžního řádu

08.09.2016

 

V souladu se zněním bodu 15 Soutěžního řádu rozhoduje Administrátor PKFL o následujících změnách Soutěžního řádu:

Změna č. 1

V bodě 9 – Soupisky se vyškrtává věta „Tři hráči na soupisce mohou mít status hosta“. Počet hostujících hráčů na soupisce klubu již nově není omezen. Nadále zůstávají v platnosti tři základní omezení týkající se soupisek týmů:

a) soupiska týmu může čítat maximálně třicet hráčů

b) jeden hráč může být zapsán na soupiskách maximálně dvou týmů

c) tyto dva týmy ale nesmí hrát ve stejné ligové skupině

Změna č. 2

Bod 3 – Rada PKFL se mění následovně: z důvodu opakovaně nízkého zájmu účastníků PKFL o kandidaturu ve volbách do Rady PKFL se počet členů Rady PKFL snižuje na tři. Současně zůstává v platnosti ustanovení, že Rada PKFL musí být minimálně tříčlenná – fakticky to tedy znamená, že Rada PKFL musí být vždy tříčlenná. V případě odstoupení některého z členů Rady PKFL se postupuje následovně:

 pokud ve volbách bylo více kandidátů než je členů Rady PKFL, stává se novým radním ten kandidát, který ve volbách nebyl zvolen, ale obdržel nejvíce hlasů mezi nezvolenými kandidáty (v případě shodného počtu hlasů rozhoduje čas přijetí posledního hlasu);

 pokud žádný takový kandidát není, vypíše Administrátor PKFL do týdne nové volby.

Příslušná ustanovení bodu 3 se mění s ohledem na výše uvedenou změnou – tzn., že tým může ve volbách do Rady PKFL hlasovat až pro tři kandidáty; zvoleni jsou tři kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů apod. Nadále platí, že každé rozhodnutí Rady PKFL musí být přijato minimálně dvěma hlasy, přičemž platí, že hlasování, v němž dva členové Rady PKFL hlasují a třetí člen nehlasuje, je platné. Uvedené změny jsou platné od 7. září 2016. V zimní pauze bude toto rozhodnutí promítnuto do změny Soutěžního řádu.

Všechny novinky