Volby do Rady PKFL

19.08.2015

Byly vypsány nové volby do Rady PKFL pro ročník 2015/2016. Termín pro podání kandidatury je pátek 4. září do 12 hodin. Volby budou vyhlášeny téhož dne a budou trvat do pátku 11. září do 24 hodin. Podrobnější informace viz text k neúspěšným jarním volbám na pkfl.cz/volby. Volby ovšem budou již probíhat podle nových pravidel dle aktualizovaného SŘ - zejména počet radních je snížen na pět, funkční období Rady je posunuto od září do srpna a voleb se mohou účastnit a kandidovat v nich týmy / zástupci týmů, které jsou řádně přihlášeny do nového ligového ročníku.

Všechny novinky