PKFL v nouzovém stavu

05.10.2020

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření jsou mj. omezeny sportovní akce, a to následovně (citace z usnesení):

„Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. omezuje sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.“

V praxi to znamená, že soutěže malého fotbalu mohou po celé ČR pokračovat s výše uvedeným početním omezením a samozřejmě bez přítomnosti diváků. Toto platí pro soutěže organizované AMF ČR, tudíž i pro soutěže, které organizují členské oblastní svazy AMF ČR, protože se jedná o soutěže organizované sportovním svazem, jak je uvedeno v usnesení.

V případě dalších změn a úprav vás budeme co nejdříve informovat.

 

Všechny novinky