Neodehrané podzimní zápasy

05.04.2017

Bod 10 SŘ uvádí, že všechny zápasy podzimní části ligy musí být odehrány do začátku oficiálního termínu dvanáctého kola. Celkem patnáct podzimních zápasů do tohoto termínu nebylo odehráno. Arbitráž PKFL obdržela osm žádostí o povolení dohrávky v pozdějším termínu; ve dvou případech byl uveden přesný náhradní termín, v jednom případě byl uveden rámcový termín (Velikonoční prázdniny) a v pěti případech nebyl určen žádný náhradní termín, tudíž Arbitráž sama určila mezní termín do 17. dubna. Dle údajů vyplněných na webu k dnešnímu dni z uvedených patnácti zápasů byly dva odehrány, tři mají stanovený termín, tři doposud stanovený termín nemají a sedm nemá stanovený termín a ani nikdo nepožádal o povolení odkladu termínu!

S ohledem na uvedený stav Arbitráž PKFL rozhodla, že všechny neodehrané podzimní zápasy musí být bezpodmínečně odehrány nejpozději v pondělí 17. dubna 2017 včetně. Jedinou výjimkou je zápas Bazinga vs. FC Bukefal, u nějž bylo požádáno o odložení na termín 6. května 2017. Tento termín byl výjimečně povolen z důvodu vstupu hostujícího týmu do soutěže až v druhé polovině podzimu a tím vyššího počtu dohrávaných zápasů. Žádný další odklad za stanovený termín 17/4 (resp. v jednom případě 6/5) již nebude v žádném případě a z žádného důvodu povolen. Zápasy, které do stanoveného data odehrány nebudou, budou oboustranně kontumovány, včetně příslušných bodových a finančních postihů. Arbitráž PKFL proto urguje všechny dotčené týmy, aby co nejdříve určily termíny dohrávek a zápasy odehrály!!!

Podle webu by se mělo jednat o tyto zápasy:

(2A) Judo Club Jenis vs. AG Dechcurew
(2B) Eurest Runners vs. FC ResslBoys
(3A) One Direction vs. FC Nusle 420
(3A) FC Nusle 420 vs. Lhotka Stars
(3A) FC Nusle 420 vs. Lømrå tüm
(3A) Lømrå tüm vs. Lhotka Stars
(3B) Bazinga vs. FC Bukefal
(3B) FC Vyhul AirsoftGame.cz vs. Kubánští doutníci
(3B) FC Bukefal vs. Lokoti
(3B) Uhelné doly vs. FC Bukefal
(3B) FC Bukefal vs. Kubánští doutníci
(3B) FC Lehovec City vs. FC Bukefal
(3C) FC Jižní Nářez vs. Military Athletic Club Warrior

Všechny novinky