Informace k sezoně 2019/20

07.05.2020
Vážení hráči PKFL,
 
v minulém týdnu jsme uspořádali anketu mezi týmy, v níž jsme se snažili zjistit Váš názor na to, jak naložit s rozehranou sezonou 2019/2020. Do ankety se zapojilo 56 týmů, což znamená velmi vysokou míru vyplnění dotazníku, tedy také to, že se o osud letošního ročníku intenzivně zajímáte.
 
V anketě jsme nabídli čtyři alternativy. První z nich bylo začít jarní část ligy po uvolnění vládních restrikcí na přelomu května a června, hrát přes prázdniny a skončit v září. Z diskuze na facebooku bylo zřejmé, že tato varianta bude PKFL značně rozdělovat, což se v anketě také potvrdilo. 37 týmů se vyjádřilo pozitivně, 17 naopak negativně, ve dvou případech byl postoj neutrální. Přestože tedy většina týmů tuto variantu podporuje a šlo o variantu vítěznou, musíme vnímat relativně vysoký počet nesouhlasících týmů. Statisticky vyjádřeno tuto variantu podpořily dvě třetiny hlasujících týmů a jen lehce nadpoloviční většina všech týmů. Pro srovnání, obdobnou anketu uspořádal i brněnský svaz, kde podpora dohrání soutěže v termínu květen až červenec získala 80 % hlasů – tedy výrazně více. Navíc je třeba vzít v potaz, že více než polovina z nesouhlasících týmů vyjádřila rozhodný nesouhlas a v komentáři uvedla, že zcela jistě nebudou schopni se přes prázdniny scházet. Z pohledu vedení PKFL tedy tato varianta znamená velmi vysoké riziko, že se mnoho zápasů bude muset překládat, případně se vůbec neodehraje, tj. bude nutno je kontumovat. To samozřejmě ve výsledku zvyšuje riziko vyloučených či odstoupivších týmů až do té míry, že by to mohlo narušit regulérnost celé soutěže. Řada týmů, která tuto variantu rozhodně podpořila, navrhla, aby se zejména přes prázdniny výrazně uvolnila pravidla pro termíny, dokonce až do té míry, aby se vůbec nevytvářel rozpis hracích kol a týmy si ad hoc domlouvaly všechny termíny dle svých preferencí. Za těchto podmínek by se ovšem PKFL stala v podstatě neřiditelnou soutěží se všemi možnými důsledky z toho plynoucími. Přestože rozumíme tomu, že většina týmů/hráčů chce hrát, a proto tuto variantu většinově podpořila, z pohledu vedení ligy se jedná o variantu vysoce rizikovou a po zvážení všech výhod a rizik jsme se rozhodli touto cestou nejít.
 
Druhou variantou bylo dohrát letošní ročník na podzim a pak následně rozhodnout o tom, jak se bude hrát sezona 2020/2021. Tato varianta získala 22 pozitivních hlasů, 17 negativních hlasů a 17 neutrálních hlasů. Celkový výsledek je tedy mírně pozitivní, ale rozhodně nelze říci, že by většina týmů byla pro. Z komentářů týmů lze soudit, že pro řadu z Vás není úplně jasné, v čem tkví přidaná hodnota této varianty. Dalo by se to shrnout asi takto: když už musíme na fotbal čekat do září, proč máme po více než devíti měsících dohrávat loňský ligový ročník, nebylo by lepší začít v klidu nový ročník standardně dle řádů? Po pravdě, ani my v této variantě vlastně nevidíme žádnou velkou přidanou hodnotu, ve výsledku jen odsuneme problém s neodehraným jarem o půl roku a budeme jej řešit v prosinci znovu. I tuto variantu jsme tedy vyhodnotili z dlouhodobého hlediska jako nepříliš optimální.
 
Nakonec jsme se tedy po zvážení všech pro a proti definitivně rozhodli ročník 2019/2020 ukončit. Zbývá tedy jen rozhodnout, jakým způsobem. Varianta zrušení celého ročníku má o něco více příznivců (pro 17, proti 28, neutrální postoj 11) než varianta vyhlášení podzimních výsledků za konečné (pro 10, proti 41, neutrální 5). Nakonec jsme se rozhodli zvolit střední cestu mezi oběma návrhy: podzimní výsledky budou zachovány, jarní výsledky nebudou počítány, tabulky zůstanou tak, jak jsou, sezona bude vedena jako nedohraná, nebude vyhlášen mistr, nebude se postupovat ani sestupovat. Jedná se tedy o řešení, které bylo aplikováno v mnoha profesionálních i amatérských soutěžích v různých sportech. Z tohoto rozhodnutí budou pouze dvě výjimky. Zaprvé, pokud Asociace malého fotbalu bude v létě pořádat Český národní pohár, bude se jej pravděpodobně účastnit vítěz podzimní části první ligy. Potvrzení ČNP včetně nominačních kritérií bychom měli obdržet do konce května, v každém případě se budeme těmito nominačními kritérii řídit. Zadruhé, pokud v první lize a druhých ligách některý z týmů skončí, bude nahrazen týmy z nižších soutěží dle podzimních výsledků. Přesná podoba složení lig pro nový ročník bude oznámena po uzávěrce přihlášek pro nový ročník.
 
Všem týmům bude vrácena polovina startovného za sezonu 2019/2020 a uhrazené platby za rozhodčí na jarní část sezony, a to formou vratky do elektronické peněženky (tedy jinými slovy půjde o slevu na startovné a platby rozhodčích do nové sezony). Pokud některý z týmů nebude v PKFL pokračovat a má v elektronické peněžence přeplatek, může požádat o jeho vrácení na účet. Současně plánujeme uspořádat pro zájemce letní turnaj. Jednalo by se o obdobu zimního turnaje, v návaznosti na počet zájemců by nicméně bylo možné uvažovat o více členných skupinách než čtyřčlenných, aby týmy odehrály více zápasů. Na skupinovou fázi by pak zřejmě navazovalo play-off o celkového vítěze Letního turnaje a také poháry a ceny :)
 

Děkujeme všem hráčům PKFL za pochopení a podporu v uplynulých týdnech a věříme, že v září se zase potkáme na hřištích v bojích o ligové body bez omezení.

Všechny novinky