Info k dohrání sezóny 2019/2020

10.04.2020
Vážení hráči a příznivci PKFL,
 
řada z Vás si jistě klade otázku, jak to bude s letošním ročníkem PKFL. Vycházíme-li ze znění bodu 1 Soutěžního řádu, že "PKFL je dlouhodobou soutěží v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL", pak při dodržení tohoto bodu existují v tuto chvíli jen dvě možnosti: buď letošní ročník dohrát, nebo jej zrušit/anulovat. Všechny další zvažované alternativy (např. rozdělit všechny ligy na dvě skupiny a hrát play-off o titul/postup, nebo dokončit sezonu formou miniturnajů v červnu/o prázdninách, nebo vyhlásit podzimní výsledky za konečné) by byly jednoznačně v rozporu se SŘ, a tudíž by celý ročník byl napadnutelný jako neregulérní.
 
Pokud bychom přistoupili k anulaci, tak by všechny týmy fakticky ztratily celý ročník bez náhrady. Z tohoto důvodu hledáme alternativy, jak by bylo možné letošní ročník řádně dohrát. V tuto chvíli se nám nabízí čtyři možné scénáře.
 
1. Pokud by bylo možné zahájit jarní část v květnu, bylo by možné prodloužit jarní část do prázdnin a řádně ji dohrát. Tuto variantu nicméně vzhledem ke stávající situaci a vyjádřením klíčových představitelů státu považujeme za velmi nepravděpodobnou.
 
2. Pokud by bylo možné zahájit sezonu v červnu, bylo by možné odehrát ji od června do konce září. Tato varianta by vyžadovala odehrát několik zápasů i během prázdnin, což samozřejmě může být limitující faktor. Dle vyjádření klíčových představitelů státu by nicméně uzavření hranic mohlo trvat nejméně půl roku, což by mohlo usnadnit odehrání zápasů PKFL i během prázdnin a září. Nový ročník 2020/21 by pak začal v říjnu a podzimní část by byla prodloužena více do zimy. I přes postupné uvolňování pravidel pro sportování (povolení individuálního venkovního sportování, aktuálně se hovoří o možnosti povolení tréninků profesionálních sportovců apod.) ale ani tuto variantu nevidíme jako příliš reálnou - limitním faktorem je zejména povinnost dodržovat dvoumetrový sociální distanc, který je na fotbale prostě nerealizovatelný :)
 
3. Pokud by došlo k uvolnění pravidel na prázdniny, bylo by možné sezonu dohrát od července do září a novou sezonu zahájit v říjnu. Tato varianta by nicméně znamenala odehrát převážnou část jara o prázdninách, což i v případě přetrvávajícího uzavření hranic může být výrazně limitující faktor. Tato varianta by vyžadovala diskuzi s kluby a jejich většinový souhlas. Vzhledem k organizační náročnosti této varianty jde spíše o hypotetickou variantu.
 
4. V tuto chvíli tedy počítáme s variantou, že by se sezona 2019/2020 dohrála na podzim a mistr, postupující a sestupující by byli určeni na konci roku. SŘ uvádí, že "v případě, že vedení PKFL zruší celé hrací kolo (např. z důvodu sněhové kalamity, povodní, státního smutku apod.), platí náhradní termíny za oficiální v každém případě." Došlo by tedy k vytvoření nového rozpisu pro "jarní" část sezony, a vše by proběhlo v souladu se SŘ. Sezóna 2020/2021 by se pak odehrála buď od ledna do června 2021 (tj. zima a jaro), nebo v jiné variantě dle aktualizovaného Soutěžního řádu (například jako půlsezóna každý s každým jednou jen na jaře, nebo systémem jaro/podzim). Přesná podoba nové sezony by byla upřesněna dle diskuze s kluby.
 
Samozřejmě nelze vyloučit variantu, že by se ani na podzim hrát nemohlo. Tyto černé úvahy jsou zatím nicméně ještě daleko, pro nás je teď klíčové řádně dohrát sezonu 2019/2020, byť i třeba se zpožděním několika měsíců proti původnímu harmonogramu.  
 
O dalším vývoji budeme průběžně informovat v návaznosti na vývoj situace. Vaše případné postřehy, náměty a připomínky můžete průběžně směřovat na arbitraz@pkfl.cz. Najít nejlepší řešení je zájmem nás všech.
Všechny novinky