Aktuální informace

05.04.2021
Vážení účastníci PKFL,
pokud stále ještě sledujete vývoj situace kolem epidemie COVID a souvisejících vládních opatření, pravděpodobně jste stejně jako my došli k nemilému zjištění, že situace se od nuceného přerušení soutěží v půlce října v podstatě nijak nezměnila. Vedení PKFL situaci stále monitoruje a je připraveno neprodleně reagovat, pokud by se pravidla uvolnila. Pokud by bylo možné obnovit ligové soutěže na začátku května, stále by ještě bylo možné ligový ročník dohrát (samozřejmě za předpokladu ad hoc změny Soutěžního řádu, že se ročník 2020/21 bude hrát systémem každý s každým jednou). Dle neoficiálních informací se na vládní úrovni připravuje postup pro to, aby se od května mohly dohrát amatérské fotbalové soutěže (tj. od ČFL/MSFL níže). Z pohledu PKFL ovšem vidíme dvě možné zásadní překážky. Zaprvé, obnovení amatérských soutěží bude pravděpodobně reálné jen za podmínky testování hráčů, což PKFL nebude schopna zajistit/kontrolovat. Zadruhé, je velkou otázkou, jak bude vypadat návrat dětí do škol a zda vůbec bude možné používat školní a obdobné areály k hromadnému organizovanému sportování. V každém případě by vedení PKFL stejně jako loni uspořádalo anketu mezi týmy s cílem zjistit, zda vůbec je většinový zájem sezonu dohrát. Bohužel se nám jako stále více reálné jeví to, že letošní ročník bude nutno stejně jako ten loňský zrušit. Nezbývá než věřit, že očkování nebo v horším případě alespoň fungování COVID pasů postoupí během léta do takové míry, že další ročník PKFL už bude možné odehrát bez omezení.
 
Všechny novinky