Aktualizace Pravidel a Řádů PKFL

19.08.2015

Ke dni 14. 8. 2015 byly aktualizovány základní dokumenty PKFL. Aktuální znění s vyznačenými změnami viz níže.

Pravidla PKFL - zde

Soutěžní řád - zde

Disciplinární řád - zde

Všechny novinky