Kontakty

Spolek PKFL

Obchodní jméno: Pražská klubová fotbalová liga, z. s.

Sídlo: Vokáčova 1180/8, Praha 4

Identifikační číslo: 22609407

Předseda výkonného výboru: Lukáš Zahradníček (737 955 858, admin@pkfl.cz)

Detailní informace ohledně PKFL z.s. jsou veřejné a dostupné například na https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=761137

Informace o zpracování osobních údajů

 

Účet PKFL

Na ten zasílejte veškeré platby (členské příspěvky týmů, pokuty z disciplinárních řízení, atp.)

Číslo účtu je: 2900293733/2010

Nezapomeňte vždy udat jméno plátce a příslušný variabilní symbol (naleznete v administraci)!

 

Administrátoři PKFL

Na Administrátory se obracejte ohledně veškerých provozních záležitostí ligy – přihlášek nových týmů a zápisu do soutěže, rozpisu soutěže a pískání, plateb, nových hřišť – a v případě technických problémů s administračním systémem a webem (termínové změny, výsledky, změny soupisek apod.). Administrátor dále zajišťuje delegované rozhodčí. Kromě provozních věcí je Administrátor zodpovědný za strategické směřování PKFL, změny řádů a pravidel a dohled nad soutěží dle Soutěžního řádu.

Společný kontakt: admin@pkfl.cz (centrální e-mail pro organizaci soutěže - rozlosování, přesuny, kontumace, finance o který se stará Lukáš Zahradníček, Kateřina Pechová a Barbora Klečková)

Barbora Klečková - e-mail: barbora.kleckova@pkfl.cz (komunikace o soutěži - reporty ze zápasů, rozhovory, analýzy)

Filip Černý – e-mail: manazer.rozhodcich@pkfl.cz (rozhodčí)

Vilém Řehák – e-mail: arbitraz@pkfl.cz (pravidla, řády, hřiště)

Leon Petrů – e-mail: leon.petru@pkfl.cz (Superligový tým, spolupráce se třetími stranami)

Tomáš Jurčík – příprava týmu pro celostátní Superligu v malém fotbale

 

Rada PKFL

Rada PKFL je kontrolní orgán a sportovně-technická a disciplinární komise (STDK). Rada PKFL jedná v případě odvolání klubu proti rozhodnutí administrátora, v případě sporů mezi kluby, v případě závažných disciplinárních prohřešků dle DŘ, v případě dalších předem nedefinovaných porušení pravidel, SŘ a DŘ, a ve všech ostatních případech spadajících do sportovně-disciplinární pravomoci Rady. Rada PKFL kontroluje admina, dohlíží nad vedením soutěže dle SŘ a DŘ.

Členové: Filip Černý, Michal Košťál, Kateřina Pechová

Arbitráž PKFL

Arbitráž PKFL je nejvyšší odvolací orgán, plnící roli odvolací a revizní komise (ORK). Arbitráž řeší odvolání klubů vůči rozhodnutím Rady PKFL, s možností vynesení finálního verdiktu, případy může řešit i z vlastního podnětu. Arbitráž dohlíží nad vedením soutěže dle SŘ a DŘ.

Z důvodu zachování auditní stopy se na Arbitráž PKFL prosím obracejte výhradně emailem na arbitraz@pkfl.cz.

Členové: Vilém Řehák (předseda), Milan Herian, Vojtěch Sedmidubský